Terugkijken op 2022

22/12//2022

“Als je ergens voor gaat, heb je kans om te verliezen. Als je niet gaat, heb je al verloren” - Barack Obama

Het einde van het jaar nadert en we kijken terug op het afgelopen jaar. Een jaar waarin ik op meerdere gebieden mijn hart heb gevolgd. Zo ook met de start van ‘Bureau Kick off’. Naast de wens om kennis te delen over dit onderwerp met zorgprofessionals, lijkt de urgentie nog groter te worden. Hulpverleners ervaren handelingsverlegenheid bij de begeleiding en behandeling van cliënten die overmatig alcohol en drugs gebruiken. Kennisplein Gehandicaptensector beschreef al eerder de knelpunten die zij constateren in de Verstandelijke Gehandicapten (VG) sector, namelijk:

1. ontbreken van gezamenlijke visie t.a.v. middelengebruik van cliënten met LVB;
2. ontbreken van deskundigheid ten aanzien van middelengebruik en de effecten hiervan;
3. er is sprake van een mis match van kennis tussen VG-aanbieders en verslavingszorg;
4. de lokale en regionale samenwerking tussen beide sectoren schiet tekort.

Als je dit zo leest, kan het je lam slaan. Maar anderzijds moeten we niet vergeten dat het een complexe problematiek is en zal blijven. Als je het mij vraagt zie ik uit naar 2023. Een jaar waarin mooie plannen en activiteiten op de planning staan. Een jaar vol energie, met mogelijkheden en kansen om te werken aan het vergroten van kennis waarin zorgprofessionals in hun kracht worden gezet. Als we deze knelpunten constateren kunnen we ook constateren dat er vooral winst te behalen valt ten aanzien van dit thema.

Ik wens je fijne feestdagen toe en bovenal een gezond en hoopgevend 2023!


© Bureau Kick Off 2024
KvK 77451724
BTW NL003196146B12
Registerplein: 461037114

contact
Jurrien Booman
︎ 06 51796982
︎ info@bureaukickoff.nl
laatste
nieuws          

︎


ervaring                   

︎


contact           

︎


© Bureau Kick Off 2024 
KVK 77451724
BTW NL003196146B12


︎ 06 51 79 69 82
︎ info@bureaukickoff.nl