de trainingen

Ontdek effectieve begeleiding voor LVB-cliënten met mogelijke bijkomende psychische en/of verslavingsproblematiek tijdens onze training bij Bureau Kick Off. Leer niet alleen hoe je cliënten begeleidt, maar ook hoe je effectief omgaat met (probleem)gedrag. Je bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan een van de trainingen bij Bureau Kick Off.  

doelgroep

Bureau Kick Off verzorgt training voor professionals die werken als begeleider van cliënten met een licht verstandelijke beperking. Denk aan professionals in de LVB-zorg, SGLVG instellingen, psychiatrie, jeugdzorg, verslavingszorg en andere maatschappelijke organisaties. Daarnaast is de training uiteraard ook geschikt voor zorgprofessionals in opleiding. Het doel van deze training is het bijbrengen van specifieke kennis en basisvaardigheden die bijdragen in de begeleiding van cliënten met triple-problematiek. 

training 1

triple-problematiek

Om cliënten met verslavingsproblematiek effectief te kunnen begeleiden is het essentieel om kennis over triple-problematiek te vergroten. Aan de hand van concrete voorbeelden uit de praktijk leer je wat deze problematiek inhoudt en hoe je dit kunt herkennen.


 • oorzaak psychische problematiek, verslaving en LVB
 • dubbeldiagnose
 • DSM5: stoornis in het gebruik van een middel
 • risicofactoren voor het ontwikkelen van psychische problematiek door LVB
 • herkennen van LVB in de praktijk
 • risico’s en aandachtspunten bij LVB-cliënten bij middelengebruik
 • invloed van drugs op de hersenen
 • effecten en werking van middelen
 • wat is verslaving en welke fasen zijn in gebruik te herkennen
 • specifieke aandachtspunten en risico’s bij LVB-cliënten bij gebruik van middelen
 • kennisoverdracht over middelengebruik aan LVB-cliënten
 • verband tussen verslaving en andere psychiatrische stoornissen
 • casusbespreking (vroeg)signaleren van problematiek
 • wat is ‘craving’ en hoe ga je hiermee om
 • drugscriminaliteit onder kwetsbare jongeren
 • middelenquiz
training 2

LVB & verslaving in de praktijk

Waar tijdens de eerste training de nadruk ligt op het inzichtelijk maken van triple-problematiek, staat tijdens de tweede training begeleiding in de praktijk centraal. Het werken met de triple-problematiek doelgroep vraagt veel van je als begeleider. Inzicht in hoe je deze doelgroep kunt begeleiden is daarom onmisbaar. Tijdens de tweede training wordt de theorie omgezet naar concrete handvatten om in de dagelijkse praktijk om te kunnen gaan met LVB-cliënten met verslavingsproblematiek en mogelijk bijkomende psychiatrische stoornissen.


 • doel van behandeling ten aanzien van middelengebruik
 • afstemmen in gesprek met LVB-cliënten
 • ontwikkelen van persoonlijke visie over middelengebruik
 • tips voor een goed gesprek over middelengebruik
 • voor- en nadelenbalans middelengebruik
 • klassieke conditionering en verslaving
 • de vier A’s bij sprake van craving
 • hoe om te gaan met weerstand en ambivalentie
 • motiverende gespreksvoering en oplossingsgericht coachen
 • oefenen van motiverende gespreksvoering
 • signalen van verslavingsproblematiek bespreekbaar maken met cliënten
 • praktijkoefeningen voor cliënten gericht op gedragsverandering
 • methodisch werken met het 5 g-schema model, motivatiecirkel en de cirkels van Van Dijk
 • ontwerpen en inrichten van een terugvalpreventieplan 
 • valkuilen ten aanzien van het begeleiden van cliënten met verslavingsproblematiek


Let op: de tweede training ‘triple-problematiek in de praktijk’ is alleen te volgen na het afronden van eerste training ‘triple problematiek.’


duur en investering

De training bestaat uit twee bijeenkomsten van elk een dagdeel. De moeilijkheidsgraad wordt indien nodig aangepast aan het niveau van de groep. Minimale groepsgrootte is 8 deelnemers tot een maximum van 15 deelnemers. Training aan groepen groter dan 15 personen zijn uiteraard mogelijk in overleg. Neem vrijblijvend contact voor meer informatie.

“de trainingen bieden handige tips en oefeningen die geïnspireerd zijn door en toepasbaar zijn in de praktijk”
© Bureau Kick Off 2024
KvK 77451724
BTW NL003196146B12
Registerplein: 461037114

contact
Jurrien Booman
︎ 06 51796982
︎ info@bureaukickoff.nl
laatste
nieuws          

︎


ervaring                   

︎


contact           

︎


© Bureau Kick Off 2024 
KVK 77451724
BTW NL003196146B12


︎ 06 51 79 69 82
︎ info@bureaukickoff.nl